Chúng tôi cung cấp các giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực nước

Nhà máy xử lý nước chứa

  • Introduction of Containerized Water Treatment Plant

    Giới thiệu nhà máy xử lý nước chứa

    Giới thiệu về nhà máy xử lý nước có thùng chứa Nhà máy xử lý nước có thùng chứa là sản phẩm thùng chứa tiêu chuẩn được phát triển bởi Tổng công ty IWHR Bắc Kinh (BIC). nó được thiết kế để xử lý một lượng nhỏ nước. Nhà máy xử lý nước có thùng chứa được tách thành hai loại chuỗi khác nhau: (1) Một là nhà máy xử lý nước thải để tái sử dụng: (Nhà máy xử lý nước thải có thùng chứa); (2) Loại khác là lọc nước để uống; (Nhà máy lọc nước có thùng chứa) ...