Chúng tôi cung cấp các giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực nước

Tháng 7 năm 2019, BIC thăm Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar

Đầu tháng 7, Tướng Chen đã dẫn đầu một đoàn kỹ sư của BIC đến thăm Thứ trưởng kiêm Giám đốc Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar. Hai bên thảo luận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước. Các kỹ sư của chúng tôi đã giới thiệu các công nghệ và sản phẩm thủy lực mới như HED, SED và CSGR, đồng thời mời các lãnh đạo Bộ và kỹ sư đến thăm địa điểm dự án của chúng tôi.

20190905093112_5039

20190905093131_6133

20190905093122_6602

20190905093058_2539

 


Thời gian đăng bài: 17/03-2020