Chúng tôi cung cấp các giải pháp hiệu quả trong lĩnh vực nước

Đập cao su

Đập cao su

1

Đập cao su do BIC xây dựng ở Bangladesh

Đập cao su Sonai (L = 45m, H = 4m)

Đập cao su do BIC xây dựng ở Bangladesh

Đập cao su Bakkhali
(L = 84m, H = 3.5m, Giữ nước hai bên)

4
2

Đập cao su do BIC xây dựng ở Bangladesh

Đập cao su Kaoraid (L = 25m, H = 3m)

Đập cao su do BIC xây dựng ở Bangladesh

Đập cao su Sonai Nadi (L = 54m, H = 3,5m)

ffa
qqa

Đập cao su do BIC xây dựng ở Bangladesh

BIC đã giúp thiết lập WMCA và cung cấp chương trình đào tạo cho các kỹ sư điều hành ở Bangladesh

Đập cao su do BIC xây dựng tại Việt Nam

BIC xây dựng đập cao su đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1997 (L = 25m, H = 2m)

12
3

Đập cao su do BIC xây dựng tại Việt Nam

Các đập cao su khác do BIC xây dựng tại Việt Nam

Đập cao su do BIC xây dựng tại Thái Lan

Đập cao su với L = 60m, H = 2,3m ở Thái Lan đã được BIC xây dựng lại từ khi nó bị hư hỏng, trước đó nó được xây dựng bởi một công ty nước ngoài.

3
2

Đập cao su do BIC xây dựng tại Thái Lan

Đập cao su có L = 93m, H = 4,15m này ở Thái Lan, do một công ty nước ngoài xây dựng ban đầu, được xây dựng lại bởi BIC vào ngày 9 tháng 3 năm 2009 vì nó đã bị hư hỏng sau khi chạy được bốn năm.

Đập cao su do BIC xây dựng tại KENYA

Đập cao su đầu tiên ở châu Phi do một công ty nước ngoài nổi tiếng quốc tế thực hiện vào năm 1997, nó đã bị vỡ vào năm 2007 và không thể sửa chữa. Nó được lắp đặt lại và vận hành bởi Tổng công ty IWHR Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 2 năm 2010, hiện nó đã được đưa vào hoạt động. Chiều dài của Đầm là 49,5m; chiều cao của Đập là 2,25m.

12
5

Dự án đập cao su trên cơ sở EPC ở Myanmar

Đập cao su Wetkamu (dài 20m, cao 2,3m, chứa nước

Dự án đập cao su trên cơ sở EPC ở Myanmar

Đập cao su Nga Laik (dài 64m, cao 1,5m, bơm hơi)

6
1

Dự án đập cao su trên cơ sở EPC ở Myanmar

Xây dựng đập cao su trên công trường